18 May 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.
At ไทย
Share:

กำหนดการ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 รายการนี้ COVID-19 ไม่ชอบ

Back
0

กำหนดการ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 รายการนี้ COVID-19 ไม่ชอบ

กำหนดการ
เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 รายการนี้ COVID-19 ไม่ชอบ

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิดิทัศน์ (ถ่ายทอดสด Facebook Live)
10.00 – 10.05 น.     เปิดรายการ
10.05 – 10.10 น.     ไวรัส COVID-19 ชอบคนสูบบุหรี่ จริงหรือไม่?
โดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรือหิรัญญา
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
10.10 – 10.15 น.     31 พฤษภาคม เป็นวันอะไร?
10.15 – 10.20 น.     ผู้บริหารชวนเลิกบุหรี่
โดย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว.
10.20 – 10.25 น.     สะเก็ดฮา ดาว TIK TOK พาเลิกบุหรี่
10.25 – 10.30 น.     สัมภาษณ์สด ผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้ว
10.30 – 10.35 น.     เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้
โดย พ.อ.ภาคย์ โลหารชุน นายแพทย์ใหญ่
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
10.35 – 10.40 น.     คนบันเทิงชวนเลิกบุหรี่
10.40 – 10.45 น.     จับรางวัล ท้ายรายการ
ที่มา : คลินิกฟ้าใส
QR Code :
QR Code
Tags