Accessibility

Font Size
Color
Normal
White-Black
Black-Yellow
ภาพ cover
Untitled-3
Untitled-1
เลี้ยงเด็กหนึ่งคน
banner สสส
Frame 4
cover
Frame 1
Frame 2
Frame 5
Frame 3
banner 4
banner1
banner2
banner
banner 5
happy-new-year-สสส
Screenshot (35)
previous arrow
next arrow

ข่าวภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและกลไกพัฒนาศักยภาพ

             เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้ เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะ จ.นครราชสีมา จัดเทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ”                งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานเปิดงานกล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ไว้ว่าหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเสมอมา ซึ่งกิจกรรม“ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” ทำให้เราเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 32 อำเภอที่นำมาแสดง และเห็นถึงความตั้งใจที่อยากจะสื่อสารและแสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เขาออกแบบเอง ซึ่งสามารถนำไปสู่การต่อยอดในการทำงาน นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพและรายได้ในอนาคต              นอกจากโคราชจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ยังถือเป็นจังหวัดที่มี “อำเภอ” มากที่สุดของประเทศอีกด้วยนั่นคือ 32 อำเภอ โดยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนแรกเกิดถึงอายุ 19 ปี ราว ๆ 201,000 คน ซึ่งทำให้โคราชถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยถูกยกเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง “เมืองแห่งการเรียนรู้”สำหรับแผนระยะยาวของ สสส. ร่วมกับ จ. อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร และยะลาอีกด้วย                ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ให้ความเห็นว่า โคราชมีจุดเด่นที่หลากหลาย เป็นเมืองที่มีนักสร้างสรรค์ ศิลปินแขนงต่าง ๆ พื้นที่การเรียนรู้เปิดกว้าง รวมทั้งพลเมืองที่เข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายภายในงานวันนี้              “การเล่นอิสระเป็นแนวคิดสำคัญที่ สสส. ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในทุกปี ไม่ใช่แค่ปิดเทอมเท่านั้น เพราะการเล่นมีหลายแบบ แต่เราอยากชูเรื่องเล่นอิสระเป็นตัวเด่น เพราะจะได้อีกเรื่องหนึ่ง คือ ความสุข ความเป็นตัวของตัวเอง การได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ การเล่นอิสระ คือการที่เด็กเล่นอะไรก็ได้ ไม่ใช่การเล่นกับของเล่นสำเร็จรูปแต่เล่นกับข้าวของรอบตัว ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่สร้างเสริมสุขภาวะของเด็กได้ดีทั้งร่างกายและจิตใจ”              ณัฐยายังขยายความถึงความสำคัญของการมีพื้นที่เล่นใกล้บ้านเด็กๆ ว่า “ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ถ้าลองได้สำรวจดูแล้วจะพบว่า มีเด็กทุกช่วงวัย เด็กโตหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ในตำบลแล้ว ไปเรียนหนังสือไกลบ้านหรือว่าไปทำงาน แต่นอกนั้นยังอยู่ในตำบล เพราะฉะนั้น ถ้ากิจกรรมมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้าน ที่ตำบลหรือใกล้บ้านเขา นั่นหมายถึงว่า เราเพิ่มโอกาสให้เด็กจำนวนมากขึ้นได้เข้าถึงการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้”                อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ช่วงปิดเทอมเด็กและเยาวชนบางส่วนเรียนเสริมทักษะความรู้ บางส่วนรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แต่จะมีเด็กบางกลุ่มที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง หรืออยู่กับผู้สูงอายุ นำไปสู่ปัญหาสังคม ความสูญเสียต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนน ภาวะการเรียนรู้ถดถอย ภัยออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด จัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก “Magic Child Fest-Every Day is Children, s day” และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์                อรวรรณ ลาสูนย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้โคราชยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) ขยายความแนวคิด ‘เล่นบันดาลใจ’ ว่าคำว่า เล่น  สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน  ซึ่งความพิเศษของ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” ในปีนี้คือมีการเปิดแพลตฟอร์ม LINE Official เล่นบันดาลใจ ให้ค้นหากิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เล่น พื้นที่เรียนรู้ได้อย่างสะดวก และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก เพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษ              สนใจอยากค้นหากิจกรรมช่วงปิดเทอมในโคราช…

Read more
Read more

ชุดความรู้และเครื่องมือพร้อมใช้

รวบรวมข้อมูลพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะที่กระจายทั่วประเทศ พร้อมให้ได้เรียนรู้

พื้นที่/นำร่อง/และศูนย์เรียนรู้ ล่าสุด

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจทางกายภาพและบริบทสิ่งแวดล้อมจะส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีช่วยสร้างประโยชน์กับประชาชน

             เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2567 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง กรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้ เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะ จ.นครราชสีมา จัดเทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ”                งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานเปิดงานกล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ไว้ว่าหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนเสมอมา ซึ่งกิจกรรม“ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” ทำให้เราเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 32 อำเภอที่นำมาแสดง และเห็นถึงความตั้งใจที่อยากจะสื่อสารและแสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เขาออกแบบเอง ซึ่งสามารถนำไปสู่การต่อยอดในการทำงาน นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพและรายได้ในอนาคต              นอกจากโคราชจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ยังถือเป็นจังหวัดที่มี “อำเภอ” มากที่สุดของประเทศอีกด้วยนั่นคือ 32 อำเภอ โดยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนแรกเกิดถึงอายุ 19 ปี ราว ๆ 201,000 คน ซึ่งทำให้โคราชถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยถูกยกเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง “เมืองแห่งการเรียนรู้”สำหรับแผนระยะยาวของ สสส. ร่วมกับ จ. อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร และยะลาอีกด้วย                ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ให้ความเห็นว่า โคราชมีจุดเด่นที่หลากหลาย เป็นเมืองที่มีนักสร้างสรรค์ ศิลปินแขนงต่าง ๆ พื้นที่การเรียนรู้เปิดกว้าง รวมทั้งพลเมืองที่เข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายภายในงานวันนี้              “การเล่นอิสระเป็นแนวคิดสำคัญที่ สสส. ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในทุกปี ไม่ใช่แค่ปิดเทอมเท่านั้น เพราะการเล่นมีหลายแบบ แต่เราอยากชูเรื่องเล่นอิสระเป็นตัวเด่น เพราะจะได้อีกเรื่องหนึ่ง คือ ความสุข ความเป็นตัวของตัวเอง การได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ การเล่นอิสระ คือการที่เด็กเล่นอะไรก็ได้ ไม่ใช่การเล่นกับของเล่นสำเร็จรูปแต่เล่นกับข้าวของรอบตัว ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่สร้างเสริมสุขภาวะของเด็กได้ดีทั้งร่างกายและจิตใจ”              ณัฐยายังขยายความถึงความสำคัญของการมีพื้นที่เล่นใกล้บ้านเด็กๆ ว่า “ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ถ้าลองได้สำรวจดูแล้วจะพบว่า มีเด็กทุกช่วงวัย เด็กโตหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ในตำบลแล้ว ไปเรียนหนังสือไกลบ้านหรือว่าไปทำงาน แต่นอกนั้นยังอยู่ในตำบล เพราะฉะนั้น ถ้ากิจกรรมมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้าน ที่ตำบลหรือใกล้บ้านเขา นั่นหมายถึงว่า เราเพิ่มโอกาสให้เด็กจำนวนมากขึ้นได้เข้าถึงการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้”                อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ช่วงปิดเทอมเด็กและเยาวชนบางส่วนเรียนเสริมทักษะความรู้ บางส่วนรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แต่จะมีเด็กบางกลุ่มที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง หรืออยู่กับผู้สูงอายุ นำไปสู่ปัญหาสังคม ความสูญเสียต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนน ภาวะการเรียนรู้ถดถอย ภัยออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด จัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม ให้ทุกวันเป็นวันของเด็ก “Magic Child Fest-Every Day is Children, s day” และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์                อรวรรณ ลาสูนย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้โคราชยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) ขยายความแนวคิด ‘เล่นบันดาลใจ’ ว่าคำว่า เล่น  สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน  ซึ่งความพิเศษของ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” ในปีนี้คือมีการเปิดแพลตฟอร์ม LINE Official เล่นบันดาลใจ ให้ค้นหากิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เล่น พื้นที่เรียนรู้ได้อย่างสะดวก และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก เพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษ              สนใจอยากค้นหากิจกรรมช่วงปิดเทอมในโคราช…

Read more
Read more

เกี่ยวกับสำนัก 4

สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ออนไลน์สำหรับสื่อสารเรื่องเล่าและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มประชากรวัยเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นวัยแห่งการสร้างฐานทุนสุขภาพตลอดช่วงชีวิต (Lifelong health) ของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักฯ

จากบล็อกของภาคี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รับข่าวสารล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับ การบริจาค การระดมทุน หรือแคมเปญ ใหม่จากภาคีสร้างสรรค์โอกาส

บทความ สาระน่ารู้ มีประโยชน์

สื่อการเรียนรู้

รับข่าวสารล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับ การบริจาค การระดมทุน หรือแคมเปญ
ใหม่จากภาคีสร้างสรรค์โอกาส

ทางเลือกเพื่อละ เลิก บุหรี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save