Accessibility

Font Size
Color
Normal
White-Black
Black-Yellow
Untitled-1
Untitled-1
Untitled-1
Untitled-1
ปลูกสุข Festival’ เทศกาลงานศิลปะ
ชวนสำรวจความเชื่อเด็กรังแกกัน
ชวนเด็กเล่นทุกวัน
โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในเขตกทม
Thai-Health-Watch-The-Series-2024-เวทีเสวนาเพื่อบรรเทาปัญหาช่องว่างระหว่างวัย--scaled
วิธีสอนเด็กให้รู้จักรับมือ-เมื่อเจอปัญหา
previous arrow
next arrow

ข่าวภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและกลไกพัฒนาศักยภาพ

             โครงการครอบครัวยิ้มเป็นการทำงานต่อยอดจากโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน จนเกิดเป็นภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ              และเพื่อเป็นการเชื่อมร้อยพลังภาคีการทำงานเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวจึงมีการจัดงาน “มหกรรมครอบครัวยิ้ม” ขึ้นเพื่อถอดรหัสประสบการณ์การทำงานแบบชุมชนนำ ภายใต้แนวคิด “เลี้ยงเด็กหนึ่งคน ใช้คนทั้งหมู่บ้าน” สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)              สู่การชวนภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้ง 4 มิติ ทั้งด้าน คน ความรู้ เครื่องมือ และ เครือข่าย เพื่อเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 19 จังหวัดมาร่วมออกบูธทั้งสิ้น  23 ราย              ประกอบด้วย 366-Q-KIDs , ก่อร่างสร้างเด็ก , DSPM อย่างง่ายและกระเป๋าเสริมพัฒนาการ , Survival Kit , ศิลปะด้านใน , อ่าน อาน อ๊าน , Hook Learning , Net PAMA , Mappa App , Chatbot ใจดี , Share&Care , Happy Child , FarmSkool , Child Impact , Whole School Approach , ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม , มูลนิธินวัตกรรมสังคม (SIY) , Social Innovator’s Space , โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ , เล่นเปลี่ยนโลก , การทำงานชุมชนแบบชุมชนนำ , เชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้ และ เครือข่ายสถานที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว              ผู้ร่วมงานจึงมีโอกาสเยี่ยมชม ทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำความรู้และนวัตกรรมจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มาร่วมงานไปปรับใช้ในโครงการหรือพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้บนเวทียังเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายมีการนำเสนอนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้              1.นวัตกรรมการทำงานสำหรับเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัย              2.เครื่องมือและพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์สำหรับทุกคนในครอบครัว              3.นวัตกรรมการทำงานสำหรับเด็กวัยเรียน วัยรุ่น              4.การทำงานแบบชุมชนนำและพื้นที่เล่น พื้นที่เรียนรู้ในชุมชน ทำพื้นที่เล่นง่ายๆ                นวัตกรรมการทำงานสำหรับเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัย              สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์ ผู้ประสานงานวิชาการ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ในชื่อ “อ่าน อาน อ๊าน” กับแนวคิดการอ่านสร้างลูก ลูกสร้างโลก มหัศจรรย์อ่าน อาน อ๊าน ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 อันเป็นนวัตกรรมสำหรับเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัย ที่มีหนังสือออกแบบให้เหมาะสมตามช่วงวัยใน 4 ระดับ เป็น ‘หนังสือฝึกอ่านตามระดับ’ จากความตั้งใจให้เป็นหนังสืออ่านสนุกที่ไม่ได้มุ่งให้เด็ก ‘อ่านออก’ แต่หวังให้เด็กๆ ‘อ่านแตก’ เกิดความสนุกและรักการอ่าน กับทั้งหนังสือที่จำหน่ายแบบเล่ม รวมถึง หนังสือออนไลน์ให้ดาวน์โหลดได้              “ถ้ามีการซื้อหนังสือ เราก็จะจัดอบรมให้ โดยทีมวิทยาการและผู้ทำหนังสือไปอบรมให้แก่ผู้ปกครอง 1 วันเต็ม เรื่องความสำคัญของการอ่านหนังสือ หรือการใช้งานหนังสือ อ่าน อาน อ๊าน …

Read more
Read more

ชุดความรู้และเครื่องมือพร้อมใช้

รวบรวมข้อมูลพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะที่กระจายทั่วประเทศ พร้อมให้ได้เรียนรู้

             “เล่นดี เล่นฟรี เล่นเลย” ป้ายเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าสู่พื้นที่เล่นอิสระขนาดใหญ่ใจกลางสวนเบญจกิติ สวนสาธารณะกลางกรุงที่เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย แต่ได้ขยับขยายมา (ทดลอง) เป็นพื้นที่เล่นอิสระเพื่อเด็กทุกคน              บนสนามหญ้าจึงเต็มไปด้วยกิจกรรมความสุข ความสนุกที่หลากหลาย ตั้งแต่สถานีปีนป่ายเชือก นั่งสไลเดอร์กล่องกระดาษ ประดิษฐ์เรือจากกาบมะพร้าว ดูนกและสิ่งมีชีวิตในสวน ระบายสีปูนปลาสเตอร์หัวโขน ร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจจากวัสดุธรรมชาติ วาดชอล์กบนพื้น เล่นทราย ฯลฯ              ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ให้พวกเขาได้วิ่งเล่น ปีนป่าย กระโดด จินตนาการ ขีดเขียน ไปจนถึงทำงานฝีมือกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากเด็กและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 2 วันเต็ม              ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่าย “Let ‘s Play More เล่นเปลี่ยนโลก” สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่นอิสระตามทฤษฎี  Loose parts Play คือ การเล่นกับวัสดุ สิ่งของ หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่หาได้ง่าย ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ว่าชัชชาติ กับการติดตามกิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลก   ภายในงานเล่นเปลี่ยนโลก มีรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ              1.พื้นที่เล่นอิสระ               นำวัสดุที่หาได้ง่ายในบ้านหรือในชุมชน มาประยุกต์เป็นของเล่น อย่าง กระบะทราย ห้องครัวจำลอง ปีนป่ายเชือก ต่อบล็อกไม้ สไลเดอร์จากลังกระดาษ และอื่นๆ              2.กิจกรรมเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา              การเชิญชวนครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม อย่าง การประดิษฐ์เรือจากกาบกล้วย การระบายสีหัวโขนจากปูนปลาสเตอร์ การร้อยลูกปัดและทำพวงกุญแจจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น เด็กๆ กับสถานีปีนป่าย กิจกรรมเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาที่ทำได้ทั้งครอบครัว                ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน (ครูกุ๋ย) กลุ่มไม้ขีดไฟ ผู้ขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัว กล่าวถึงการจัดพื้นที่เล่นอิสระของเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกว่า ทางเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกที่ประกอบไปด้วยภาคีเครือข่าย 4-5 กลุ่ม ได้ขับเคลื่อนการเล่นอิสระมาอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียน ชุมชน และ พื้นที่สาธารณะ ครูกุ๋ย – ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน กลุ่มไม้ขีดไฟ                ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือ ผู้ดูแลเด็ก มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่กิจกรรมเล่นอิสระยังอยู่ในรูปแบบของการจัดอีเวนต์ คือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นชั่วคราวและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่างๆ              ในปี 2567 จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันการเล่นอิสระ ให้เป็นกิจกรรมที่มีความยั่งยืน โดยการร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดหาพื้นที่เล่นสำหรับเด็กและครอบครัวที่สามารถจัดได้ต่อเนื่อง               โดยได้เริ่มสำรวจพื้นที่สาธารณะหลายแห่งในกรุงเทพฯ ไปพร้อมกับการสร้างผู้อำนวยการเล่น หรือ Play Worker ขึ้น เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุก และการเรียนรู้จากการเล่น ให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจ และดูแลการเล่นให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก              “ถ้าจะทำการเล่นอิสระให้เกิดขึ้นถาวร ผมมองว่าเราและเพื่อนๆ ในเครือข่ายทําได้ ทาง กทม. เอง ก็มีความเข้าใจและมียุทธศาสตร์ที่พร้อมจะร่วมทำ แต่หัวใจสำคัญคือการสร้าง ผู้อำนวยการเล่น หรือ Playworker เพิ่ม เราจึงรับสมัครและจัดอบรมการเป็นผู้อำนวยการเล่นใครๆ ก็สามารถทําได้ทั้งที่บ้านหรือในชุมชนของตนเอง…

Read more
Read more

ปฏิทินกิจกรรม

July 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

ไม่พบกิจกรรมในช่วงเวลานี้

เกี่ยวกับสำนัก 4

สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4)

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ออนไลน์สำหรับสื่อสารเรื่องเล่าและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มประชากรวัยเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นวัยแห่งการสร้างฐานทุนสุขภาพตลอดช่วงชีวิต (Lifelong health) ของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักฯ

จากบล็อกของภาคี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

รับข่าวสารล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับ การบริจาค การระดมทุน หรือแคมเปญ ใหม่จากภาคีสร้างสรรค์โอกาส

บทความ สาระน่ารู้ มีประโยชน์

สื่อการเรียนรู้

รับข่าวสารล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับ การบริจาค การระดมทุน หรือแคมเปญ
ใหม่จากภาคีสร้างสรรค์โอกาส

ทางเลือกเพื่อละ เลิก บุหรี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save