คู่มือ “วัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน”

นับถึงตอนนี้ มีการใช้วัคซีนมากกว่า 1,800 ล้านโดสทั่วโลก

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)

คู่มือ “วัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน”

จึงได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเช่นกัน

ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลด คู่มือ “วัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน

(พิมพ์ครั้งที่2 ฉบับเพิ่มเติม เนื้อหาใหม่)”

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/2Rto5n7

Shares:
QR Code :
QR Code