3 เรื่องจำเป็นสำหรับพ่อแม่ต้องเตรียมตัวไว้ เมื่อลูกกำลังโต

ฝึกให้ตัวเองมีความหนักแน่น มั่นคง สม่ำเสมอ

เด็กที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะมีอาการ “หลายใจ” เอาแน่นอนไม่ได้เนื่องจากฮอร์โมนส์ในร่างกายกำลังปรับตัว ช่วงนี้ พ่อแม่ ต้องใช้ท่าทีในการพูดคุย แนะนำอย่างมีสติและอย่างสงบ อธิบายด้วยเหตุด้วยผลเมื่อลูกแสดงอาการดื้อ หรือต้องการต่อต้าน เพราะต้องการลองใจว่าพ่อแม่จะยังคงจุดยืนเดิมตามกฎที่ตั้งไว้ หรือจะใจอ่อน การทำตัวสม่ำเสมอของพ่อแม่เป็นเรื่องจำเป็นมาก เพราะจะทำให้เด็กเชื่อมั่นและรู้สึกว่าพ่อแม่คือคนที่น่านับถือและพึ่งพาได้

ฝึกทำตัวให้ลูกเคารพ

การทำตัวให้ลูกเคารพสำคัญกว่าการทำตัวให้ลูกรัก เพราะการที่ลูกรักพ่อแม่อาจเพราะเห็นว่าพ่อแม่ตามใจ และความรักก็เปลี่ยนไปได้ตามเงื่อนไข แต่ความเคารพของลูกที่มีต่อคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง การทำให้ลูกเคารพ จึงต่างกับการทำให้ลูกกลัว วิธีการที่ดีคือไม่ใช้การข่มขู่ หรือการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ แต่เป็นการพูดคุยและกระทำด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์นำ ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และพร้อมเปิดใจรับฟังลูก

ฝึกใช้คำพูดเพื่อให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง

คนเป็นพ่อแม่ต้องรู้เท่าทันว่าการล้อเลียนหรือคาดหวังให้ลูกเป็น “ผู้หญิง” “ผู้ชาย” ในแบบที่สังคมทั่วไปต้องการนั้น อาจทำให้ความมั่นใจและภูมิใจในตนเองของลูกลดลง ส่งผลให้เด็กต้องใช้ชีวิตตามคาดหวังของคนอื่น เช่น ความต้องการผอม ต้องการมีผิวขาวเนียน ทำให้เสี่ยงต่อการใช้วิธีผิดๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ แต่ถ้าคนเป็นพ่อแม่หมั่นแสดงออกให้ลูกรู้ถึงความสำคัญของคนนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตา แต่อยู่ที่ความสามารถและการฝึกฝนพัฒนาตนเอง ก็จะทำให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment