โควิด-19 ทำให้เยาวชนต้องเรียนรู้ทักษะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันตั้งตัว

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกสั่นคลอน เทคโนโลยีเช่นปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์กำลังเปลี่ยนโลกของการทำงาน  รวมทั้งการแสดงอออกถึงพลังทางการเมืองเช่นประชานิยมกลายเป็นความท้าทายต่อโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีทางการค้า กลุ่มคนที่กำลังกลายเป็นแรงงานหลักของโลกคือ “เยาวชน” ได้รับผลกระทบหนักสุดจากการระบาดของโรคนี้

เมื่อปี 2018 องค์กรแนวร่วมธุรกิจโลกเพื่อการศึกษา (Global Business Coalition for Education) ร่วมกับดีลอยท์ โกลบัล ตีพิมพ์รายงานถึงทักษะของเยาวชนในชื่อ การเตรียมแรงงานในอนาคตให้พร้อมสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ โดยรายงานว่ามีเด็ก 260 ล้านคน ที่ออกจากสถานศึกษา และเยาวชนอีกกว่า 800 ล้านคนที่ไม่ได้เรียนต่อในระดับขั้นพื้นฐาน หากเยาวชนยังคงเรียนทักษะที่ไม่ได้แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอน

โควิด-19 ทำให้โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และทำให้ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่แล้วรุนแรงขึ้น ไวรัสตัวนี้ทำให้เด็กกว่า 1.5 พันล้านคน ต้องออกจากโรงเรียน

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่ากลุ่มนักเรียนในขณะนี้ที่ได้รับผลกระทบมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน 10 ล้านล้านของรายได้ในอนาคต คนอีกหลายร้อยล้านคนตกงาน งานบางประเภทอาจสูญหายไป เกิดการสร้างงานใหม่ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครรู้จัก แน่นอนว่า เยาวชนคือผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด

การจัดการความเครียด การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความหนักแน่น คือทักษะที่จำเป็นที่เยาวชนต้องมีเพื่อช่วยให้สามารถรับมือกับความตื่นตระหนกของโรคระบาดครั้งนี้ และการเปลี่ยนแปลงฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นอีก เยาวชนที่ได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตในการทำงาน มีสมรรถภาพในการปรับตัว จึงจะประสบความสำเร็จเมื่อต้องเผชิญกับความลำบาก

รายงานฉบับนี้ยังเสนอให้นายจ้าง โรงเรียน และผู้นำท้องถิ่นร่วมกันสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้มีทักษะในการมีส่วนร่วมส่งเสริมชุมชนให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดอย่างฉับพลันด้วย

ข้อค้นพบสำคัญจากรายงาน

โควิด-19 ทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของเยาวชนรุนแรงขึ้น

 • การที่โรงเรียนปิดทำให้เยาวชนหลายล้านคนต้องเผชิญกับปัญหาการได้เรียนน้อยลง กลุ่มนักเรียนของปี 2020 อาจต้องเผชิญกับการสูญเสียรายได้เป็นมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ในระยะยาว
 • เยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการตกงานและมีโอกาสในการได้งานน้อยลง
 • ผลสำรวจความเห็นเยาวชนสะท้อนถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นและเป้าหมายสำหรับการพัฒนาบุคลิกและความเป็นมืออาชีพ
 • การปรับตัวคือสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคระบาดอย่างมาก

เยาวชนที่ปรับตัวได้มากขึ้น หมายถึงธุรกิจ ชุมชนและเศรษฐกิจที่ปรับตัวได้มากขึ้นเช่นกัน

 • เยาวชนมีบทบาทสำคัญในเรื่องการตอบสนองต่อโควิด-19
 • พวกเขามีประสิทธิภาพ ความรู้และความสามารถในการริเริ่มเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
 • พวกเขาคือกุญแจสำคัญในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์และอาการช็อคในอนาคต
 • การลงทุนกับความสามารถในการปรับตัวของเยาวชนจะช่วยปลูกฝังแรงงานที่มีความรู้และความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น
 • การฟื้นตัวในระยะยาวจากโควิด-19 จะตกเป็นภาระของคนรุ่นใหม่เมื่อพวกเขากลายเป็นผู้นำในอนาคต

โรงเรียน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานท้องถิ่นต้องช่วยเยาวชนสร้างทักษะในการปรับตัว

 • ระบบการศึกษาต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงโปรแกรมทักษะปรับตัวได้โดยผ่านมุมมองที่เท่าเทียมกัน
 • ธุรกิจต้องให้โอกาสตามจริงสำหรับเยาวชนและพนักงานอายุน้อยได้สร้างทักษะปรับตัว
 • ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นและรัฐบาลต้องสร้างโอกาสสำหรับเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชน นอกเหนือไปจาก “การแบ่งปันประสบการณ์แบบทำเป็นพิธี”

| เรียบเรียงจาก  Resilience: A New Youth Skill for the Fourth Industrial Revolution: A Global Business Coalition for Education Report July 2020

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment