สามเหลี่ยมสมดุล คืออะไรกันนะ

              สามเหลี่ยมสมดุล เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กที่มีความเกี่ยวพันกัน และต้องทำแต่ละด้านอย่างพอดี ซึ่งเมื่อเด็กได้ วิ่งเล่น กินดี และนอนพอ อย่างเหมาะสมในทุกๆ วันแล้ว ก็จะส่งผลให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง เติบโตสมวัย มีความพร้อมในการเรียนรู้ สามารถคิดได้ คิดเก่ง คิดเป็น รวมถึงส่งผลต่ออารมณ์ที่ร่าเริง สดใส และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

              เรียนรู้วิธีสร้างสภาพแวดล้อมรอบลูกด้วยสามเหลี่ยมสมดุล ด้วยวิธี วิ่งเล่น กินดี นอนพอ ได้ที่นี่ https://shorturl.at/dCGOW

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment