สอนเด็กให้รู้จักแก้ปัญหา ทักษะสำคัญในโลกที่แปรผันตลอดเวลา

 

              การแก้ปัญหาคือการค้นหาเส้นทางไปสู่เป้าหมายเมื่อเส้นทางไม่แน่นอน เมื่อใดก็ตามที่เราบรรลุผลสำเร็จโดยไม่รู้วิธีล่วงหน้า เรากำลังแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหาจึงเกี่ยวข้องกับการใช้ประสบการณ์ของตนเพื่อสร้างแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการของงาน

              เราแก้ไขปัญหาทุกวัน เช่น ตัดสินใจว่าจะทำอะไรเป็นมื้อเย็นด้วยวัตถุดิบที่มี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ค้นหาเส้นทางที่รวดเร็วกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด เป็นต้น

              ตัวอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 • แก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้คน
 • ค้นหาการบ้านที่หายไป
 • ซ่อมของเล่นที่พัง.
 • สร้างสมดุลระหว่างงานในโรงเรียนกับกิจกรรมนอกหลักสูตร
 • การวางแผนทำกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อน ๆ
 • การจัดการกับแรงกดดันจากเพื่อนหรือปัญหาสังคม
 • ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเมื่อรู้สึกเบื่อ
 • จัดการค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ต้องการ
 • การหาที่ฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์การทำงาน
 • การบริหารเวลาและความรับผิดชอบเพื่อลดความเครียด

 

ผู้ปกครองคือคนสำคัญในการสอนให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา

              การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลต้องใช้ทั้งความรู้และความสามารถในการปรับตัว โดยใช้สิ่งที่รู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน น่าเสียดายที่หลังจากถูกบอกให้ทำตามคำแนะนำมาหลายปี เด็กๆ มักจะประสบปัญหาในการปรับตัวสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง

              และเพราะผู้ปกครอง คือคนที่มีบทบาทสำคัญในการสอนทักษะการแก้ปัญหาให้กับบุตรหลาน ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองให้สามารถช่วยเด็กๆ ให้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาให้คล่องและเก่ง

 

ฝึกให้เด็กรู้จักขั้นตอนการแก้ปัญหา

              แม้วิธีแก้ปัญหาหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่เข้มงวด เป็นขั้นตอน  แต่ขั้นตอนการตัดสินใจว่าต้องใช้กลยุทธ์อะไร หรือใช้วิธีง่ายๆ ก็เป็นทักษะที่สำคัญเช่นกัน

              ลองใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้เมื่อต้องรับมือกับปัญหาที่ใหญ่กว่าหรือซับซ้อนกว่า

 • กำหนดปัญหา โดยช่วยกันอธิบายว่าปัญหาใดที่เด็กพยายามแก้ไข และผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร
 • ทำความเข้าใจข้อจำกัด โดยค้นหาเงื่อนไขที่สามารถจำกัดการแก้ปัญหาได้
 • ระบุวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการแก้ปัญหา พร้อมด้วยข้อดีและข้อเสีย
 • ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล โดยพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในครั้งต่อไปหากวิธีแก้ปัญหาแรกล้มเหลว

 

ให้เด็กได้ฝึกฝนบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

              เพราะวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาก็คือการฝึกฝนลงมือทำ เพราะโอกาสในการแก้ปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชั้นเรียนคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ในโรงเรียนเท่านั้น กิจกรรมการแก้ปัญหายังสามารถพบได้นอกโรงเรียนในสถานการณ์ต่างๆ

 

อย่าจำกัดปัญหาไว้เพียงคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

              แต่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายรายการ อาจมีขนาดเล็กเท่ากับการเลือกของว่างหรือใหญ่เท่ากับการเลือกกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะเข้าร่วม

 

สอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ

              การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสองประการสำหรับนักแก้ปัญหา แทนที่จะให้คำตอบ ควรช่วยให้เด็กๆ คิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับปัญหา สอนให้พวกเขาคิดจากมุมมองที่แตกต่างและตัดสินใจด้วยตนเอง

              หากเด็กถามว่า “หนูควรทำอย่างไร” คุณสามารถตอบว่า “ลูกคิดอย่างไร? ลูกกำลังแก้ไขปัญหาอะไรอยู่”

 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

              องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาคือการเต็มใจที่จะลองวิธีต่างๆ หรือคิดวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อดูว่าอะไรใช้ได้ผลดีที่สุด ปัญหาจริงมักมีคำตอบที่ถูกต้องหลายข้อ

              ความสามารถของเด็กในการคิดไอเดียใหม่ ๆ หรือมีส่วนร่วมในการคิดที่แตกต่างทำให้พวกเขาสามารถแสวงหาแนวทางแก้ไขที่แตกต่างกันได้ กระตุ้นให้พวกเขาคิดให้ไกลกว่าสิ่งที่ชัดเจน บางครั้ง กลยุทธ์ที่แตกต่างหรือมุมที่แตกต่างกัน ซึ่งมำให้เห็นทางแก้ที่อาจจะกลายเป็นนวัตกรรม

              พ่อแม่ที่เปิดกว้างเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของบุตรหลาน เต็มใจยอมรับวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ของบุตรหลานของคุณ แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังก็ตาม

 

ปล่อยให้เด็กทำผิดพลาดบ้าง

              เป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่จะต้องปกป้องลูกๆ ของพวกเขา รวมถึงปกป้องพวกเขาจากความล้มเหลวด้วย เราต้องยอมรับความผิดพลาดของพวกเขาหากเราต้องการให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา การทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ให้พื้นที่และโอกาสแก่บุตรหลานของคุณในการแก้ปัญหาของตนเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขา

 

สนับสนุนให้เด็กได้ลองแก้ด้วยตัวเอง ก่อนจะเข้าไปช่วยเหลือ

              การเรียนรู้แบบควบคุมตนเองอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือเมื่อใดและอย่างไร เด็กจะซึมซับได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับความช่วยเหลือหลังจากพยายามเผชิญกับความท้าทายและเข้าใจปัญหา

              ดัง​นั้น ควร​สนับสนุน​ลูก​ให้​พยายามให้​มาก​ ก่อน​จะ​ขอความช่วยเหลือ. และเมื่อต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ให้ถามเด็กก่อนว่าติดขัดตรงไหน และชวนเด็กคิดวิเคราะห์ว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment