วันเด็กปีนี้ สสส. ชวนผู้ใหญ่ทุกคนร่วมกิจกรรม #ฉันจะทำทุกวันให้เป็นวันเด็ก

              เพราะเด็กทุกคนล้วนอยากให้ทุกวันเป็นวันเด็ก วันเด็กปีนี้  สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. จึงชวนผู้ใหญ่ทุกคน เปลี่ยนจากถามว่าอยากให้เด็กเป็นอะไร มาเป็น “เราตั้งใจจะทำอะไรให้เด็ก” เพื่อสร้างให้เด็กไทยได้เติบโตอย่างมีความสุขและมีวุฒิภาวะที่พร้อมรับมือกับโลกยุคผันแปรรวดเร็วนี้ได้

              มาฟังผู้ใหญ่ที่ร่วมกิจกรรม #ฉันจะทำทุกวันให้เป็นวันเด็ก ว่าแต่ละคนอยากช่วยให้เด็กเติบโตด้วยวิธีการอย่างไร โดยเลือกจากคำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างประชาธิปไตย”

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment