รายงานดัชนีพ่อแม่ เครื่องมือที่ช่วยทำความเข้าใจ “ความเป็นพ่อแม่มือใหม่”

ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ไหนในโลก ประสบการณ์การเป็นพ่อแม่ก็ยากเย็น ดัชนีพ่อแม่ จึงเป็นเครื่องมือใหม่เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้คนที่แวดล้อมตัวเด็กและสังคมจะสนับสนุนพ่อแม่ในการเดินทางยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

รายงานดัชนีพ่อแม่ชิ้นนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นถึง “ความยากง่ายในการเลี้ยงดูลูก” ของพ่อแม่ทั่วโลก ซึ่งจากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นมุมมองของพ่อแม่กว่า 8,000 คนที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กอายุ 0 – 12 เดือนจาก 16 ประเทศ

  • ดัชนีใหม่นี้ทำให้มาตรวัดเชิงปริมาณที่จะแจ้งทุกภาคส่วนของสังคมว่าจะสนับสนุนพ่อแม่ทั่วโลกให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร
  • ดัชนีพ่อแม่นี้ เนสท์เล่ เป็นผู้ให้ทุน ดำเนินการวิจัยโดยบริษัทคันทาร์ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจเชิงปริมาณของพ่อแม่ 8,000 คน จาก 16 ประเทศ
  • ดัชนีพ่อแม่ไม่ใช่การวัดว่า “ถูก” หรือ “ผิด” แต่เป็นการออกแบบจากวิธีวิจัยสำรวจแบบมาตรฐาน เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำให้การเลี้ยงดูเด็ก

การได้เป็นพ่อแม่ แม้จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตมนุษย์
แต่ประสบการณ์ที่ได้ก็อาจเป็นทั้งเรื่องที่ยอดเยี่ยมและเรื่องสาหัส  การเป็นพ่อแม่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และความเป็นจริงของการเป็นพ่อแม่ก็ซับซ้อน เนื่องจากไม่ได้มีวิธีเลี้ยงดูเพียงแบบเดียว

จากรายงานดัชนีพ่อแม่แสดงให้เห็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่เป็นเรื่องสากล ไม่ว่าพวกเขาจะเลี้ยงลูกอยู่ที่ใดบนโลก โดยเฉพาะแรงกดดันส่งผลต่อความง่ายในการเลี้ยงดูเด็กมากที่สุด   ตัวแปรด้านแรงกดดันไม่ได้มีแค่แรงกดดันที่พ่อแม่มีต่อตัวเองว่าต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อลูก แต่รวมถึงแรงกดดันจากโลกภายนอกด้วย ไม่ว่าจากครอบครัว เพื่อนฝูง หรือสังคมโดยรวม

ผลสำรวจ 8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพ่อแม่

นอกจากแรงกดดันจากสังคมและคนรอบข้างแล้ว ปัจจัยอื่นๆ รวมถึงความคล่องตัวทางการเงิน การได้รับการสนับสนุนด้านการทำงาน ความรู้สึกของพ่อแม่ว่าเด็กเลี้ยงง่าย การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ และข้อมูลด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่ไว้ใจได้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่พ่อแม่ทั่วโลกต้องเจออยู่ทุกวัน

ความเข้าใจจากดัชนีพ่อแม่ชิ้นนี้ จึงช่วยให้เห็นแนวทางทำงานสำหรับทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงนายจ้าง ว่าจะเข้าใจพ่อแม่และจัดหาการสนับสนุนพ่อแม่ได้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการแบบไหน

ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากรายงานดัชนีพ่อแม่ 2020

  • ดัชนีพ่อแม่บ่งบอกถึง 8 ปัจจัยหลักที่เป็นสากลซึ่งส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ และเรื่องเหล่านี้ในแต่ละประเทศแตกต่างกันเช่นไร
  • มีปัจจัยสามข้อที่ครอบคลุมร้อยละ 55 ของดัชนี คือ แรงกดดัน ทั้งภายในและภายนอก (ร้อยละ 22.6) ความคล่องตัวทางการเงิน (ร้อยละ 16.7) และการสนับสนุนด้านการทำงาน (ร้อยละ 15.6)
  • ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก การไม่มีแรงกดดันทั้งภายนอกและภายในเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดระดับสากล และเป็นหัวข้อหลักของดัชนีพ่อแม่ 2020
  • ผลจากดัชนียังระบุว่าการเลี้ยงดูเด็กไม่ได้ง่ายขึ้นในลูกคนที่สอง ประสบการณ์การเป็นพ่อแม่ไม่ได้เปลี่ยนความคิดของคนอื่น ทำให้การเงินดีขึ้น หรือทำให้สมดุลย์ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวง่ายขึ้นเลย
  • แม้จะไม่มีสูตรวิเศษ แต่พ่อแม่ที่กล่าวว่าการทำงานมีความยืดหยุ่นตามที่ต้องใช้ดูแลลูก มีแนวโน้มจะรู้สึกว่าการเป็นพ่อแม่ง่ายกว่ามาก

อ้างอิง
1. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8. 2016. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/21868.
2. Munns A, Watts R, Hegney D, Walker R. Effectiveness and experiences of families and support workers participating in peer-led parenting support programs delivered as home visiting programs: A comprehensive systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep. 2016;10:167-208.
3. Black MM, Walker SP, Fernald LCH, Andersen CT, DiGirolamo AM, Lu C et al. Early childhood development coming of age: science through the life course. Lancet. 2017; 389(10064):77-90.
4. World Health Organization. Improving early childhood development: WHO guideline.
Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
5. Vernarelli JA and Millen, B. Survey research planning and questionnaire design. In Research: Successful approaches in nutrition and dietetics, Eds., Linda Van Horn and Judith Beto. Academy of Nutrition and Dietetics, Chicago, IL. 2019; pp 230-249.

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment