ยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิทธิของเด็ก โดยสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้จัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิทธิเด็ก และนำมาเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ โดยเนื้อหาหลักคือการทำให้เด็กเข้าใจสิทธิที่เด็กต้องได้รับในรูปแบบที่อ่านทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

ความน่าสนใจของยุทธศาสตร์นี้คือ เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้มาจากการพัฒนาร่วมกับเด็ก เด็กควรมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดให้ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อเด็ก เพื่อให้พวกเขาทราบได้ชัดเจนว่าสิทธิของตนคืออะไร และสหภาพยุโรปมีแผนจะทำอะไรเพื่อพวกเขา 

สหภาพยุโรปจัดทำยุทธศาสตรืนี้โดยใช้กลยุทธ์ที่เป็นมิตรกับเด็ก มีการออกแบบร่วมกันโดยเด็กๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษา รูปภาพ และตัวอย่างที่ใช้ในแผ่นพับ 
นอกจากนี้ กลยุทธ์ที่เป็นมิตรกับเด็กยังสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านที่มีความบกพร่องทางสายตา และสามารถเข้าถึงได้โดยใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี

สามารถดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยเข้าไปยังเว็บไซต์ https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en

ดาวน์โหลดไฟล์ภาษาไทย

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment