บัญญัติ 10 ประการ ของการเป็นพ่อแม่ที่ดี

  1. สิ่งที่คุณกำลังทำนั่นแหละสำคัญที่สุด

ลูกๆ เฝ้ามองการกระทำของคุณตลอดเวลา ดังนั้น หากอยากให้ลูกมีวินัย รักษาความสะอาด คุณก็ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

  1. อย่าทำร้ายลูกด้วยความรักมากเกินไป

ความรักในแบบที่ไม่ทำร้ายลูก คือการคาดหวังจากลูกในเรื่องที่เป็นจริง ไม่คิดว่าลูกเป็นสมบัติของตัวเอง ไม่รักและตามใจลูกในทุกเรื่อง

  1. ใช้เวลากับลูกอย่างเต็มที่

การใช้เวลากับลูกไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำทุกอย่างให้ลูก หรือทำแทนลูก แต่คือการดูแลลูกทั้งด้านอารมณ์และร่างกาย คอยช่วยเหลือลูกในเวลาที่ลูกต้องการ

  1. ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพ่อแม่ที่ก้าวทันลูก

คือการดูแลและอบรมลูกให้สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย  การสอนลูกในวัยเด็ก กับลูกในวัยรุ่นย่อมไม่เหมือนกัน พ่อแม่จึงไม่ควรยึดติดกับวิธีการเดิมๆ เพราะลูกโตขึ้นทุกวัน

  1. ออกกฎกติกาในบ้านให้ลูกปฏิบัติตั้งแต่เล็ก

เพื่อช่วยให้ลูกเป็นคนมีระเบียบวินัย สามารถควบคุมดูแลตัวเองได้เมื่อโตขึ้น  คุณไม่ต้องคอยห่วงกังวล หรือบังคับให้ลูกอยู่ในสายตาตลอดเวลา โดยเป้าหมายของการตั้งกฎกติกาคือ เพื่อตอบคำถามได้ว่า ลูกกำลังทำอะไร ทำอยู่กับใคร และทำอยู่ที่ไหน

  1. บ่มเพาะนิสัยให้ลูกเป็นคนพึ่งตัวเองได้

สนับสนุนให้ลูกทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองให้เหมาะสมตามวัยของเขา พ่อแม่ต้องไม่สับสนระหว่างการตามใจลูกปล่อยปละละเลย กับการให้ลูกทำตามกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองโดยมีพ่อแม่ให้คำแนะนำ ดูแลอยู่ไม่ไกล

  1. ทำตัวให้สม่ำเสมอ

เมื่อตั้งกฎใดไว้ในบ้านแล้ว ก็ต้องรักษากฎ และมั่นใจว่าทุกคนสามารถทำตามกฎนั้นได้ หากคุณเปลี่ยนใจไปมาตลอดเวลา บางวันก็เข้มงวด บางวันก็ใจดีไม่ดุว่าทั้งที่ลูกทำผิดกฎ จะทำให้ลูกสับสน

  1. หลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรง

ไม่ควรลงโทษเด็กด้วยการตี หรือทำร้ายร่างกายเด็ก เพราะจะบ่มเพาะนิสัยการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหากับเด็ก ทำให้โตขึ้น กลายเป็นคนที่ชอบข่มขู่ ทำร้ายคนอื่นได้  

  1. อธิบายให้เข้าใจถึงการตัดสินใจและการออกกฎ

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะพูดสั้นๆ ไม่อธิบายเมื่อบอกว่าให้เด็กทำอะไรได้ หรือทำอะไรไม่ได้ ซึ่งวิธีนี้หากใช้กับเด็กที่โตเป็นวัยรุ่น จะทำให้เด็กต่อต้านอย่างเงียบๆ เพราะเด็กวัยรุ่นชอบท้าทาย ชอบลอง พ่อแม่จึงต้องหมั่นอธิบายกับเด็กไม่ว่าจะวัยไหนด้วยเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงตัดสินใจให้ลูกทำหรือไม่ทำอะไร

  1. ปฏิบัติกับลูกด้วยความเคารพ

วิธีที่ดีที่สุดหากคุณต้องการให้ลูกเคารพ คุณก็ต้องแสดงให้ลูกรู้ถึงวิธีการเหล่านั้นโดยทำให้ลูกเห็นและปฏิบัติต่อลูกเช่นเดียวกัน การเคารพลูกคือการรับฟังความเห็นของลูก การไม่ใช้วาจาหยาบคายข่มขู่ดุด่า การทำให้ลูกมีความสุขโดยปล่อยให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ชอบ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment