ทำความรู้จักกับการใช้ศิลปะและงานฝีมือ กับการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

ทำความรู้จักกับการใช้ศิลปะและงานฝีมือ กับการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

              ศิลปะและงานฝีมือเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาปฐมวัย  การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมจินตนาการตามธรรมชาติของเด็ก และยังช่วยให้พัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่นๆ ที่จะคงอยู่กับพวกเขาไปอีกหลายปี

              ศิลปะและงานฝีมือทำให้เกิดความสนุกสนาน เป็นวิธีที่สร้างการโต้ตอบให้กับเด็กๆ ในการฝึกสิ่งต่างๆ ได้ดี เช่น ทักษะการเคลื่อนไหวและความสามารถในการแก้ปัญหา ยกตัวอย่าง  ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น ไขควงและค้อน เด็กหลายคนค้นพบความรักในการก่อสร้างและการออกแบบผ่านการปั้นแป้งโดว์แบบง่ายๆ มาแล้วทั้งนั้น

 

กิจกรรมศิลปะและงานฝีมือสามารถช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญหลายประการ ได้แก่

 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • การแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง
 • ความมั่นใจและความเป็นอิสระ
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • การแก้ปัญหา
 • การทำงานประสานมือและตา
 • ทักษะทางสังคม
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 

              สิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องจำไว้ คือ รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กทุกคนและการพัฒนาที่รวดเร็วจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป้าหมายในการสอนเรื่องศิลปะและงานมือให้กับเด็ก จึงเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้เลือกกิจกรรมที่มีพัฒนาการเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กแต่ละคน  


กิจกรรมศิลปะประสาทสัมผัสสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี

              การเล่นโดยใช้ประสาทสัมผัสอาจเป็นกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่กระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น รส สัมผัส เสียง หรือการมองเห็น เมื่อคุณรวมการเล่นประสาทสัมผัสเข้ากับกิจกรรมศิลปะ เด็กๆ จะสัมผัสกับพื้นผิว กลิ่น เสียง และสถานการณ์ใหม่ๆ โดยไม่มีความคิดหรือความคาดหวังใดๆ มาก่อน กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กสามารถพัฒนาการเชื่อมโยงเชิงบวกกับวัสดุต่างๆ และข้อมูลทางประสาทสัมผัสใหม่ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 • ฝึกระบายสี จากวัสดุต่างๆ
 • ใช้ชอล์กขีดเขียนพื้น
 • ตั้งวงดนตรีจากของใช้ในบ้าน (ชาม ช้อน หลอด กะละมัง ฝาหม้อ ฯลฯ)
 • ฝึกจับคู่สีด้วยไม้หนีบผ้า

กิจกรรมศิลปะและงานฝีมือสำหรับเด็กอายุ 6-8 ปี

              เมื่อเด็กๆ เริ่มพัฒนาความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดทางศิลปะ เช่น สี รูปร่าง และลวดลาย พวกเขาก็มีอิสระในการสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นกัน เด็กจะเริ่มคิดหาวิธีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือและวัสดุศิลปะที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น

 • กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากของเหลือใช้
 • ประดิษฐ์ศิลปะจากแผ่นฟอยล์กันความร้อน กระดาษสี กระดาษหนังสือพิมพ์ แผงไข่
 • ทำว่าวเล่นด้วยตัวเอง
 • งานประดิษฐ์จากกระดาษสี
 • จิ๊กซอว์กระดาษ

              แม้ว่าวัยนี้ยังต้องการคำแนะนำและการควบคุมดูแล แต่การให้เด็กๆ มีเวลาว่างในการเล่นและสร้างสรรค์ผลงานจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาทดลองและใช้ไหวพริบ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือใหม่ๆ อย่างมั่นใจ และใช้ทักษะการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กอายุ 9-12 ปีขึ้นไป

              โครงการศิลปะและงานฝีมือที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นสามารถเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้ว โครงการศิลปะเหล่านี้ยังสามารถรวมการเรียนรู้สาขาอื่นๆ เข้าด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการรวมวิชาเหล่านี้เข้ากับศิลปะ เด็กๆ สามารถพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในแต่ละรายการ และค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 • ประดิษฐ์งานศิลปะจากธรรมชาติ (ดอกไม้ ใบไม้)
 • ประดิษฐ์รถแข่งจากแกนทิชชู
 • รถของเล่นจากไม้หนีบผ้า
 • ของเล่นจากถ้วยกระดาษ
 • หุ่นยนตร์ขวดน้ำ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment