ชวนอ่านประสบการณ์ “พ่ออาสา” ที่เติบโตจาก “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน”

      โครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ดำเนินงานมากว่าสองปี มีพ่อแม่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปรับมุมมอง ความคิด และเพิ่มเติมทักษะในการเลี้ยงดูลูกโดยเฉพาะเด็กที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น โดยใช้แนวคิด “สื่อสารเชิงบวก” มาเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้เข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด เปลี่ยนไปของลูกกับพ่อแม่นั้น เกิดจากความคิดที่ต่างกัน ส่งผลให้การพูดคุยทำได้ยาก เพราะขาดความเข้าใจ 

      นอกจากมีพ่อแม่เข้ามาร่วมอบรมผ่านกระบวนการทำกลุ่ม โดยใช้ กรุ๊ปไลน์แล้ว โครงการฯ ยังได้สร้างให้เกิด “พ่ออาสา แม่อาสา” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และช่วยเป็นผู้นำคุยในกลุ่ม 

     และ “พ่อช้าง” ธรรมชาติ ทานตะวันสดใส คือหนึ่งในผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมโครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” และพัฒนาศักยภาพจนกลายเป็น “พ่ออาสา” 

อ่านความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของ “พ่อช้าง”  

       โครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ดำเนินงานโดย toolmorrow เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจและมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือ สำนัก 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานเชิงรุกด้วยการสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ดำเนินการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กทุกช่วงวัยแก่ครอบครัวควบคู่กับการสร้างเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ทั้งในระดับชุมชนและในสังคมวงกว้าง

      จากการเห็นโพสในเพจของ toolmorrow เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังกังวลใจเรื่องลูกติดมือถือ ทำให้คุณธรรมชาติ ทานตะวันสดใส หรือ พ่อช้าง  ตัดสินใจมาเข้าโครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” แต่เมื่อได้มาเรียนแล้ว กลายเป็นว่ากลับได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะมีประโยชน์ต่อชีวิตการเป็นพ่อและหัวหน้าครอบครัว นั่นคือ “การสื่อสารเชิงบวก”

      และด้วยกระบวนการกลุ่ม มีผู้นำกลุ่มพาคุย ไม่ใช่การบรรยาย ไม่ปล่อยให้ผู้เข้าร่วมนั่งฟังเพียงอย่างเดียว แต่ดึงการมีส่วนร่วม จากการพาทำโจทย์ในแต่ละวัน “พ่อช้าง” สังเกตเห็นถึงวิธีการที่ผู้นำกลุ่มใช้ในการชวนคุย ตั้งคำถาม รวมทั้งใช้คำชมเมื่อมีคนในกลุ่มทำสิ่งใดได้ดี ทำให้พ่อช้างรู้สึกหลงรักวิธีการพูดคุยแบบนี้ และอยากฝึกตนเองให้ทำได้เช่นกัน ที่สำคัญคือ กระบวนการของโครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ทำให้ต้องมาทบทวนตัวเอง แล้วตระหนักว่า คนเป็นพ่อแม่ต่างหากที่ต้องปรับตัว ไม่ใช่ลูก

      ด้วยความที่มีลูกในวัยเด็ก จึงเป็นข้อได้เปรียบของพ่อช้าง ทำให้ตัวเองได้ใช้การสื่อสารเชิงบวกกับลูกที่ยังเล็ก เท่ากับเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของลูกเมื่อโตเป็นวัยรุ่นได้แต่เนิ่น ๆ พ่อช้างอยากนำทักษะที่ได้มาช่วยเหลือและแบ่งปันกับพ่อแม่คนอื่นๆ จึงได้สมัครเป็น “พ่ออาสา” ในโครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มชวนพ่อแม่คุยและทำโจทย์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

      คุณธรรมชาติ ทานตะวันสดใส หรือ “พ่อช้าง” เป็นสมาชิกในโครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ในฐานะ “พ่ออาสา” เล่าถึงการทำงานกับพ่อแม่ที่มาเข้ากลุ่มผ่านทางไลน์กรุ๊ปว่า หลักสูตรการเรียนเรื่องสื่อสารเชิงบวกมี 7 วัน แต่ละวัน พ่ออาสาจะออกแบบสถานการณ์เพื่อให้ผู้ปกครองทำจากโจทย์สั้นๆ ประกอบด้วย วิธีการให้พ่อแม่รู้จักควบคุมอารมณ์ วิธีสื่อสารด้วย I-message ปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การฟังและสะท้อนความรู้สึก และการชมเชยเพื่อให้ผู้พูดมีกำลังใจ

      ความภูมิใจของ “พ่อช้าง” ที่ได้มาเข้าโครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” คือ รู้สึกว่าตนเอง “สอนไม่ซ้ำ เพราะจำสูตรไม่ได้” เนื่องจากได้โอกาสเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลาจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาเข้ากลุ่ม และยังได้ผสมผสานทักษะหลายด้านเข้ามาใช้ในกระบวนการทำกลุ่ม รวมถึงการทำงานในชีวิตประจำวัน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นชัดในตัว “พ่อช้าง” คือ วิธีการพูดคุยกับคนรอบข้างโดยเฉพาะภรรยา ทำให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ลดความรุนแรงในการใช้น้ำเสียงและท่าที ทำให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้น

      โครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ดำเนินงานโดย toolmorrow เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกวัยรุ่น ได้มีความเข้าใจและมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันในครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือ สำนัก 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานเชิงรุกด้วยการสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้ดำเนินการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กทุกช่วงวัยแก่ครอบครัวควบคู่กับการสร้างเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ทั้งในระดับชุมชนและในสังคมวงกว้าง

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment