งานวิจัยชี้วัยรุ่นยังฝันถึงอาชีพเดิมแม้โลกเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม

ผลวิจัยระดับโลกชี้ว่าแม้เทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนไปขนาดไหน แต่วัยรุ่นยุคนี้ยังอยากทำอาชีพยอดนิยมเดิมๆ โดยเกือบครึ่งของวัยรุ่นทั่วโลกฝันอยากทำงานใน 10 อาชีพที่พบได้ทั่วไปมากที่สุด ซึ่งเป็นอาชีพที่นิยมเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เช่น ทนายความ ตำรวจ

ผลวิจัยดังกล่าวมาจากรายงานที่จัดทำโดย องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุว่า ความคาดหวังของวัยรุ่นยังกระจุกตัวอยู่ในอาชีพที่มีคนทำน้อยลงตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา แม้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมีบทบาทมากขึ้นก็ตาม

อันเดรียส ชไลเชอร์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและทักษะขององค์กร OECD กล่าวว่า “การสำรวจด้านอาชีพครั้งนี้สะท้อนว่าวัยรุ่นจำนวนมากยังไม่ตระหนักถึงอาชีพใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่เป็นผลจากโลกดิจิทัล ส่วนใหญ่ยังคงเลือกอาชีพในฝันจากรายชื่อที่มีอยู่ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิม เช่น ครู ทนายความ หรือผู้จัดการธุรกิจ”

การสำรวจเพื่อประเมินผล (Pisa) ในกลุ่มนักเรียนวัย 15 ปีใน 41 ประเทศ บ่งบอกว่าความคาดหวังทางอาชีพของเด็กสะท้อนถึง “ความล้าสมัยและไม่อยู่บนฐานความจริงของการศึกษา” โดยอ้างจากรายงานของ มูลนิธิการศึกษาและพนักงาน พบว่ามีความไม่สอดคล้องกันระหว่างความคาดหวังด้านอาชีพของคนหนุ่มสาวกับงานในตลาดอังกฤษ หนึ่งในสามของนักเรียนนักศึกษาในอังกฤษบอกว่าตนเองไม่ได้รับการแนะแนวด้านอาชีพในโรงเรียนและวิทยาลัย ขณะที่วัยรุ่นในประเทศที่การศึกษาด้านอาชีพมีความแข็งแกร่งมั่นคงจะมีความคาดหวังทางอาชีพที่หลากหลายและสอดคล้องกับตลาดแรงงานมากกว่า เช่น วัยรุ่นเยอรมัน

เมื่อให้เด็กวัยประถมอายุ 7-11 ปี วาดภาพอาชีพในฝันของตัวเองที่อยากทำเมื่อโตขึ้น พบว่าปัจจัยด้านความเป็นหญิงเป็นชายมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเลือกอาชีพ เด็กชายและเด็กหญิงที่ได้คะแนนดีในวิชาวิทยาศาสตร์พอๆ กัน เด็กชายจะถูกคาดหวังให้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากกว่า

ครอบครัว ทีวี วิทยุ และภาพยนตร์ยังคงมีอิทธิพลสูงต่อการเลือกอาชีพของเด็กๆ  และรูปแบบของงานที่เด็กวัย 7 ขวบเลือก สะท้อนให้เห็นว่าเป็นรูปแบบเดียวกันกับอาชีพที่เด็กวัย 17 ปีเลือก

นิค แชมเบอร์ส หัวหน้าผู้บริหารของ มูลนิธิการศึกษาและพนักงาน ให้ความเห็นว่า “หากเราต้องการให้โลกแห่งการศึกษาเพื่ออาชีพของเด็กสอดคล้องกับโลกในยุคนี้  เราต้องทำให้อาชีพเป็นเรื่องเรียนในชีวิตประจำวันของการไปโรงเรียน ตั้งแต่โรงเรียนประถมปีแรกถึงวันสุดท้ายของมัธยมปลาย”

ข้อมูลประกอบการเขียน

https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/jobs-careers-aspirations-technology-oecd-global-study-teenagers-a9295436.html

https://www.oecd-forum.org/users/264950-nick-chambers/posts/50031-jobs-of-the-future-how-do-young-people-s-career-aspirations-compare-to-projected-workforce-demands

 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment