เด็กไทยส่วนหนึ่งมีภาวะไม่สมดุล ทั้งร่างกาย พัฒนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต และสุขภาพในอนาคต

เด็กไทยส่วนหนึ่งมีภาวะไม่สมดุล ทั้งร่างกาย พัฒนาการ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต และสุขภาพในอนาคต

             ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กจึงมีความสำคัญ โดยองค์ประกอบหลักนั้น ประกอบด้วย ทั้งเรื่องกิจกรรมทางกาย การกิน และการนอนที่เพียงพอ และมีคุณภาพ  ซึ่งทั้ง 3 อย่างนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมดุล

             1.  วิ่งเล่น (Physical Activity) อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เป็นกิจกรรมทางกายระดับปานกลางขึ้นไป/ออกกำลังกาย

             2. กินดี (HealthyEating) ตามสัดส่วนจานอาหารสุขภาพ + (น้ำเปล่า เพิ่มนมจืด และผลไม้)

             3. นอนพอ (Sleep Hygiene) 9-12 ชั่วโมงต่อวัน +เข้านอนแต่หัวค่ำ (ประมาณ 3 ทุ่ม)

พฤติกรรมทั้ง 3 อย่าง มีผลต่อสุขภาพ พัฒนาการ และการเจริญเติบโต สสส. ชวนสร้างเด็กสมดุล เพื่อสุขภาวะที่ดี

อยากรู้ว่า ลูกของคุณสมดุลไหม  สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ที่นี่

https://childimpact.co/campaign/balanced-children

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment