นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง”

สสส.สานพลัง ภาคี-เยาวชน นำตัวอย่างศักยภาพเด็กไทยที่ค้นพบช่วงปิดเทอมโชว์ ครม.

เตรียมคิกออฟใหญ่ 11 มี.ค. ต่อยอดสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ 4 จังหวัดนำร่อง 25 จังหวัดเครือข่าย ครอบคลุมทุกภูมิภาค

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) น.ส.ศศิวิมล เสียงแจ้ว กรรมการผู้จัดการ Daywork และตัวแทนเด็ก เยาวชน เข้าพบนายกรัฐมนตรี รณรงค์กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันทำให้ช่วงปิดเทอมของเด็กและเยาวชนเป็นช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้เพื่อตนเองและครอบครัว 

ขณะที่รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างหลายด้านเพื่อรองรับความก้าวหน้าของประเทศ พร้อมฝากเยาวชนให้ช่วยกันดูแลเพราะนี่คือประเทศไทยของเรา

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้เด็กไทยใช้วันว่างกว่า 150 วันต่อปี มีทางเลือกทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนตามความสนใจ เปลี่ยนวันว่างให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com รวบรวมข้อมูลและเชื่อมร้อยกิจกรรมจากทุกหน่วยงานไว้ในที่เดียวกัน ทลายข้อจำกัดเรื่องเวลา (time) และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นช่องว่าง (SPACE) ให้กิจกรรมสร้างสรรค์เข้าถึงตัวเด็กได้โดยตรง มีกิจกรรมสร้างสรรค์ กว่า 2,000 กิจกรรมต่อปี มีพื้นที่เรียนรู้กว่า 500 แหล่งทั่วประเทศ มีเด็ก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100,000 คน ฝึกอาชีพ ฝึกงาน ทำงานพาร์ทไทม์ กว่า 1,000 ตำแหน่ง

สำหรับกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม https://happyschoolbreak.com/ ที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมจากทุกหน่วยงาน ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า 2,000 กิจกรรมต่อปี มีพื้นที่เรียนรู้กว่า 500 แหล่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ เช่น กิจกรรมเสริมทักษะ จิตอาสา  ฝึกงาน หรือทำงานหารายได้เสริมในช่วงปิดเทอม เป็นต้น 

Shares:
QR Code :
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please input comment